Samverkarna
 

Huvudmeny
 

Samverkarna är ett bra val för dig som vill stärka och utveckla företaget såsom

  • Dess högsta ledning
  • Det övriga ledarskapet
  • Medarbetarna
  • Kommunikationen
  • Företagskulturen
  • Resultaten

Vi möjliggör en ny helhetssyn på din verksamhet. Vi möjliggör också ett nytt ledarskap samt en ny företagskultur.

Vi har en holistisk syn på företag och dess medarbetare. Kombinationen av Svens framgångsrika ledarskap som företagsledare tillsammans med Bertils höga kompetens i ledarcoaching är kraftfull. Det ger dig som kund stora möjligheter till påtagliga resultat i din verksamhet. Vi har väldokumenterade resultat ifrån ett flertal företag och organisationer.