Samverkarna | Varför vi började samarbeta
 

Huvudmeny
 

Varför vi började samarbeta

Att vi kom att samarbeta i Samverkarna har sin bakgrund i att vi 2003 träffades på ett seminarium i Stockholm och då fann att vi hade kompetenser som kompletterade varandra på ett grundläggande plan när det gäller Ledarskap och Coaching. Sedan dess har samarbetet fördjupats och vi har genom åren haft uppdrag i näringsliv och förvaltning där vi levererat mycket goda resultat.