Samverkarna
 

Huvudmeny
 

"Den värld som vi format med nuvarande nivå av tänkande skapar problem som vi inte kan lösa med samma nivå som vi skapade dem på."
Albert Einstein 

 

"Företagets kultur slår alltid företagets strategier."
Willie Petersen, Carl-Henric Svanberg

 

"Införa sådan ny företagskultur som möjliggör avsedda resultat."
Samverkarna

Vårt sätt att arbeta

Vi erbjuder väl beprövade metoder (processer) för både ”hårda” och ”mjuka” åtgärder. Det är den kraftfulla kombinationen som visar sig ge goda resultat. Vi vill illustrera detta i nedanstående figur där balansen mellan de ”hårda” och ”mjuka” åtgärderna är av vital betydelse. Hårda åtgärder har att göra med organisation, verktyg, metoder och rutiner. Mjuka åtgärder omfattar rådgivning, dialogsamtal i grupper samt enskild coaching för chefer och ledare.

Vi framhåller betydelsen av ett ledarskap som långvarigt beaktar både företagets och medarbetarnas behov och möjligheter. Balansen mellan yrkesliv och privatliv hos medarbetarna är viktig både för företaget, dess lönsamhet och konkurrenskraft samt för att medarbetarna ska kunna växa i sina roller och leva ett ”helt” liv – ett liv i harmoni och god balans.

Vår erfarenhet visar att mänskliga värden och ekonomiska resultat inte står i motsats till varandra, tvärtom. Vi inser att utveckling av företag sker genom utveckling av människorna i företaget. Ett empatiskt ledarskap har dessa kvaliteter. Detta ledarskap utmärks av en väl utvecklad självkännedom samt att vara öppen och äkta.

Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivarna på sätt som är till nytta både för företaget och medarbetarna. Vi menar att delaktighet och engagemang från alla ger de bästa resultaten.

Ta gärna kontakt för samtal om hur vi kan betjäna dig och din verksamhet.